Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er mest aktuell ved eierskifte. Rapporten skal levere en detaljert beskrivelse av byggets tekniske tilstand for å avdekke feil og mangler, og for at kjøper skal kunne vurdere omfanget av eventuelle nødvendige og ønskelige reparasjoner og vedlikehold. Den skal også si noe om byggets antatte alder (dersom dette ikke er dokumentert) og levetid. Det er denne rapportformen Pettersen Taksering i Moss anbefaler ved salg av fast eiendom.

Kontaktskjema