Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en inngående rapport som forteller om eventuelle avvik fra lovfestede reguleringer og byggeforskrifter og standarder. Standen oppgis basert på slitasje, elde og forventet levetid. En slik rapport kan omfatte hele bygningen, eller bare deler av den.

Kontaktskjema