Reklamasjon

En reklamasjonsrapport er en tilstandsrapport hvor formålet er å avdekke eventuelle mislighold ved salg og eierskifte i sammenheng med tvister og klager

Pettersen Taksering er godkjent til å utføre slik taksering i Moss og ellers i Norge.

© 2021 Pettersen Taksering
Utviklet av: