Reklamasjon

Reklamasjon

En reklamasjonsrapport er en tilstandsrapport hvor formålet er å avdekke eventuelle mislighold ved salg og eierskifte i sammenheng med tvister og klager. Pettersen Taksering er godkjent til å utføre slik taksering i Moss og ellers i Norge.

Kontaktskjema