Skadetaksering

Skadetaksering gjennomføres i tilfeller hvor en bygning/eiendom er blitt påført skade av uforutsette hendelser og eier ønsker å kreve erstatning eller forsikringsoppgjør

Vurderingen baseres på skjønn utført av godkjente takstmenn som har vært på befaring. Takstmann kan utnevnes av forsikringsselskap, eller av skadelidende. Pettersen Taksering er godkjent til å utføre slik taksering i Moss og resten av landet forøvrig.

© 2021 Pettersen Taksering
Utviklet av: