Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst er som regel aktuelt i tilfeller hvor det er snakk om kjøp, salg eller refinansiering av en bolig eller annen type eiendom

Takstmann vurderer markedsverdien på eiendommen, basert på tilstand, alder og andre forhold, for at banken skal kunne vurdere hvor mye de kan gi deg i pant eller lån.

En slik takst gjennomføres også før tvangssalg. En taksering i Moss innebærer at en takstmann kommer på befaring hvor eiendommen måles opp. På bakgrunn av skjønn utarbeides en rapport som forteller om eiendommens standard og beliggenhet, samt bygningens tekniske stand.

I denne rapporten oppgis det en antatt markedsverdi basert på de noterte funnene og opplysninger gitt av tidligere eier.

© 2021 Pettersen Taksering
Utviklet av: